(Vlog : 52) วิธีการสมัครสอบ ข้าราชการท้องถิ่น 2564 วิธีจ่ายเงิน ผ่านแอพ ธนาคารกรุงไทย NEXT ท้ายคลิป1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ …