P2P lending ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลผ่านเครือข่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ SCS0403 หากผิดพลาดประการขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ศึกษาข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ …