ลงทะเบียนออมสิน 50000

ลงทะเบียนออมสิน 50000 บาท “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน” ออมสินปล่อยสินเชื่อ 2564

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ภายใต้นโยบายสินเชื่อตามนโยบายรัฐ วันนี้เรามีรายละเอียดสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนมาฝากกัน ซึ่งวงเงินผู้ลงทะเบียนออมสิน 50000 บาท ไปจนถึงรายละไม่เกิน 200000 บาท 

ธนาคารออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนนำไปใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

 • ผู้ลงทะเบียนสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สามารถนำไปเป็นเงินทุนเพื่อหมุนเวียนในการประกอบอาชีพได้
 • ผู้ลงทะเบียนสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามความต้องการได้เลย
 • ผู้ลงทะเบียนสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ตรวจบูโรสามารถนำไปชำระหนี้สินส่วนตัวได้ด้วยเช่นกัน

ธนาคารออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนได้วงเงินเท่าไร

วงเงินสินเชื่อระยะยาวธนาคารออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สามารถลงทะเบียนออมสิน 50000 บาทต่อราย หรือต่ำกว่าการลงทะเบียนออมสิน 50000 บาทก็ได้ ซึ่งสามารถขออนุมัติวงเงินลงทะเบียนสินเชื่อสูงสุดได้ไม่เกิน 200000 บาท

ระยะเวลาในการผ่อนชำระธนาคารออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

 • กรณีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นธนาคารออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ตั้งแต่ไม่เกินวงเงินลงทะเบียนออมสิน 50000 บาท หรือวงเงินลงทะเบียนไปจนถึง 200000 บาท จะมีการทบทวนวงเงินให้ผู้ลงทะเบียนระยะสั้นทุกปี
 • กรณีวงเงินสินเชื่อระยะยาวธนาคารออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 
  • วงเงินลงทะเบียนต่ำกว่าวงเงินลงทะเบียนออมสิน 50000 บาท จะต้องผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี หรือคิดเป็น 36 งวด
  • วงเงินลงทะเบียนออมสิน 50000 บาทขึ้นไป คือ 50001-100000 บาท จะต้องผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี หรือคิดเป็น 60 งวด
  •  วงเงินลงทะเบียน 100001-200000 บาท จะต้องผ่อนชำระไม่เกิน 8 ปี หรือคิดเป็น 96 งวด

กรณีผู้ลงทะเบียนมากกว่าระยะเวลาที่กำหนดจากสินเชื่อระยะยาวธนาคารออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ไม่ว่าจะสามารถลงทะเบียนออมสิน 50000 บาท หรือต่ำกว่าการลงทะเบียนออมสิน 50000 บาทก็ได้ หรือจะขออนุมัติวงเงินลงทะเบียนสินเชื่อสูงสุดได้ไม่เกิน 200000 บาทก็ตาม การกู้เงินในระบบสามารถทำได้ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระได้ โดยผู้ลงทะเบียนของธนาคารออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้เงิน

ตัวอย่างหลักทรัพย์ค้ำประกันเมื่อลงทะเบียนออมสิน 50000 บาท หรือวงเงินลงทะเบียนกับธนาคารออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนในจำนวนที่ต้องการไม่เกิน 2 แสนบาท

 • ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้หลักทรัพย์ประเภทที่ดินได้แก่ ห้องชุด อสังหาริมทรัพย์แบบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นที่ดินเปล่า หรือที่ดินซึ่งเป็นสวน ไร่ นา โดยจะต้องตั้งอยู่พื้นที่มีความเจริญ โดยธนาคารออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจะอนุมัติวงเงินได้ 100 % ของราคาที่ได้ประเมินแล้ว
 • ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้หลักทรัพย์ประเภทธุรกิจได้แก่ หนังสือรับรองกิจการ โดยธนาคารออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจะอนุมัติวงเงินได้ 80 % ของราคาที่ได้ประเมินแล้ว
 • ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้หลักทรัพย์ประเภทยานพาหนะผู้ลงทะเบียนได้เช่นกัน โดยธนาคารออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจะอนุมัติวงเงินได้ 70 % ของราคาที่ได้ประเมินแล้ว