ลงทะเบียนกยศ 2564

อัพเดต! กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลงทะเบียนกยศ 2564

สำหรับผู้ที่ต้องการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และลงทะเบียนกยศ 2564 ติดตามข่าวการลงทะเบียน กยศ ลงทะเบียนกู้ กยศ ออนไลน์ได้เลย โดยเว็บไซด์ช่องทางออนไลน์ สมัคร กยศ รายใหม่ 2564 คือ https://www.studentloan.or.th โดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียนกยศ 2564 หรือติดตามข่าวสาร โดยวิธีการเข้าไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์ > การกู้ยืม > การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 

ซึ่งวันนี้เรากำลังจะมาแนะนำ ผู้ที่ต้องการสมัคร กยศ รายใหม่ 2564 ด้วยระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารูปแบบดิจิตัล Digial Stadent Loan Fund System (DSL) หรือจะเรียกวิธีการศึกษารูปแบบนี้ได้ว่า EStudentloan โดยผู้ที่ลงทะเบียนกู้ กยศ ปี 2563 ที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นปีสุดท้ายในการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนกยศ 2564 EStudentloan จะไม่มีการใช้งานระบบนี้อีกต่อไป 

ทั้งนี้ หลายคนคงมีคำถามว่าผู้ที่ต้องการสมัคร กยศ รายใหม่ 2564 EStudentloan ไม่ได้แล้ว จะมีรูปแบบสมัครลงทะเบียนกู้ กยศ ได้อย่างไร การสมัคร กยศ รายใหม่ 2564 ก็จะมีระบบจัดการลงทะเบียน กยศ รูปแบบใหม่นั้นเอง โดยจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • กุมภาพันธ์ 2564 ได้เปิดให้ลงทะเบียน กยศระบบใหม่ ทั้งสถานศึกษาทั่วไปและแบบอาเซียนได้เตรียมการสมัครลงทะเบียนกู้ กยศเหมือนกับการขอสินเชื่อส่วนบุคคล 2564 
 • มีนาคม 2564 ได้เปิดให้ลงทะเบียน กยศทั้งรายเก่า และผุ้สมัคร กยศ รายใหม่ 2564 
 • เมษายน 2564 ได้เปิดให้ลงทะเบียน กยศกรณีของสถานศึกษาทั่วไปยื่นสมัคร กยศ รายใหม่ 2564 
 • มิถุนายน  2564 ได้เปิดให้ลงทะเบียน กยศกรณีของสถานศึกษาอาเซียนยื่นสมัคร กยศ รายใหม่ 2564

กำหนดการภาคเรียนของลงทะเบียนกยศ 2564

ภาคเรียนที่ 1 

ผู้สมัครลงทะเบียนกู้ กยศ กรณีสถานศึกษา 

 • รายงานกำหนดระยะเวลาได้จนถึง 30 เมษายน 2564
 • บันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงผู้ลงทะเบียนกยศ 2564 จนถึง 30 มิถุนายน 2564
 • จัดส่งเอกสารสัญญาลงทะเบียนกู้ กย และจัดการเงิน ไม่เกิน 15 กันยายน 2564

ผู้สมัครลงทะเบียนกู้ กยศ กรณีรายบุคคล

 • ลงทะเบียนกยศ 2564 และเข้าใช้งานได้จนถึง 30 มิถุนายน 2564
 • ผู้สมัครยืนยันการเบิกเงินได้จนถึง 31 สิงหาคม 2564
 • สมัคร กยศ รายใหม่ 2564 และผู้สมัครรายเก่า ยืนยันการเบิกเงินได้จนถึง 31 สิงหาคม 2564

ภาคเรียนที่ 2

ผู้สมัครลงทะเบียนกู้ กยศ กรณีสถานศึกษา 

 • บันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงผู้ลงทะเบียนกยศ 2564 จนถึง 31 มกราคม 2565
 • จัดส่งเอกสารสัญญาลงทะเบียน กยศ และจัดการเงิน ไม่เกิน 15 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้สมัครเงินฉุกเฉินเพื่อกู้ กยศ กรณีรายบุคคล

 • ผู้สมัครยืนยันการเบิกเงินได้จนถึง 31 มกราคม 2565

ภาคเรียนที่ 3

ผู้สมัครลงทะเบียนกู้ กยศ กรณีสถานศึกษา 

 • บันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงผู้ลงทะเบียนกยศ 2564 จนถึง 31 มีนาคม 2565
 • จัดส่งเอกสารสัญญาลงทะเบียน กยศและจัดการเงิน ไม่เกิน 15 เมษายน 2565

ผู้สมัครลงทะเบียนกู้ กยศ กรณีรายบุคคล

 • ผู้สมัครยืนยันการเบิกเงินได้จนถึง 31 มีนาคม 2565

วิธีการใช้งานลงทะเบียนกยศ 2564

 1. สำหรับลงทะเบียน กยศ รายบุคคล สามารถเข้าใช้งานผ่านแอพฯ กยศ. Connect หรือช่องทางออนไลน์ เว็บไซด์ กยศ. 
 2. สำหรับลงทะเบียน กยศ สถานศึกษา จะต้องเข้าใช้งานช่องทางออนไลน์ เว็บไซด์ กยศ. เท่านั้น