รีไฟแนนซ์บ้าน

เรื่องต้องรู้ก่อนไปรีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance) รีไฟแนนซ์บ้าน 2564

รีไฟแนนซ์บ้าน คืออะไร

การรีไฟแนนซ์บ้าน หรือการรีไฟแนนซ์คอนโด เรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการรีไฟแนนซ์พวกที่อยู่อาศัย รีไฟแนนซ์บ้าน คือ การย้ายสินเชื่อบ้านที่ได้ทำสินเชื่ออยู่ปัจจุบันจากสถานการเงินหรือธนาคารเดิม เพื่อทำสินเชื่อกับสถานบันการเงินที่ใหม่หรือกับสมัครกู้เงินธนาคารใหม่ เรียกว่าเป็นการรีไฟแนนซ์บ้านนั้นเอง โดยการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารแห่งใหม่จะได้ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านที่ถูกลงกว่าเดิมนั้นเอง ช่วยให้ผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์พวกที่อยู่อาศัยสามารถผ่อนบ้านหมดได้อย่างรวดเร็ว 

การรีไฟแนนซ์บ้าน หรือการรีไฟแนนซ์คอนโด ผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านหรือคอนโดสามารถทำได้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เป็นทั้งธนาคาร และสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารก็ได้เช่นกัน กรณีติดฝากขายจากการกู้แบงค์อยู่ ก็สามารถทำการรีไฟแนนซ์บ้านหรือรีไฟแนนซ์คอนโดแห่งนั้น ๆ ได้

กรณีผ่อนบ้าน 2 ปีรีไฟแนนซ์ได้ไหม

การรีไฟแนนซ์บ้านจะต้องผ่อนสินเชื่อกับสถาบันการเดิมมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี จึงจะสามารถขอรีไฟแนนซ์บ้านใหม่ได้ หรือรีไฟแนนซ์พวกที่อยู่อาศัยได้ อย่างไรก็ตามก็ต้องขึ้นอยู่กับการรีไฟแนนซ์บ้านกับสถาบันการเงินนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้แล้วสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคล 2564 ได้อีกด้วย

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านช่วยอะไรได้บ้าง

  • จะช่วยลดดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านหรือคอนโดที่มีอยู่เดิมได้เป็นอย่างดีแก่ผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านหรือรีไฟแนนซ์คอนโดแห่งใดก็ตาม
  • จะช่วยให้ผ่อนบ้านต่อเดือนได้ถูกลง ไม่เป็นภาระหนักกว่าเดิม ทำให้ผ่อนบ้านได้หมดอย่างรวดเร็วมากขึ้นแก่ผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านหรือรีไฟแนนซ์คอนโดแห่งใดก็ตาม
  • จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านหรือรีไฟแนนซ์คอนโดแห่งใดก็ตามสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้อีก เพื่อซ่อมแซมบ้าน หรือที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านหรือรีไฟแนนซ์คอนโดแห่งใดก็ตามสามารถนำวงเงินปิดหนี้บัตรเครดิตได้

ตัวอย่างรีไฟแนนซ์บ้าน 

ต้องบอกก่อนเลยว่าขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้านจะมีขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้านที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งตัวอย่างของการรีไฟแนนซ์บ้าน Rifinn ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่รับรีไฟแนนซ์บ้านจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านหรือรีไฟแนนซ์คอนโดแห่งใดก็ตาม มียอดหนี้บ้านคงเหลืออยู่ 3,000,000 บาท รวมระยะเวลาผ่อน 25 ปี ดอกเบี้ยบ้านแล้วยอดทั้งหมดคือ 3,246,649 บาท (กรณีดอกเบี้ยบ้านอยู่ที่ 6.8%) ดังนั้นเมื่อมีการรวมกันแล้ว เท่ากับยอดหนี้ทั้งหมดของคุณรวมดอกเบี้ยทั้งหมดแล้วจะเป็น 6,246,649 บาท แต่หากนำไฟแนนซ์บ้านหรือรีไฟแนนซ์คอนโดแห่งใดก็ตามใหม่ คุณจะได้รับดอกเบี้ยรวมกับยอดหนี้ (เงินต้น) เหลือทั้งหมด 4,627,181 บาท โดยใช้ระยะเวลาการผ่อนอีกทั้งหมด 16 ปี ซึ่งคิดจากดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 3.75% ต่อปี นอกจากนี้แล้วยังมีการรีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมดของธนาคารพาณิชย์ต่างๆอีกด้วย