เช็คเครดิตบูโรที่ตู้อเนกประสงค์ของภาครัฐตู้อเนกประสงค์ของภาครัฐ ตู้นี้ตั้งอยู่ที่บิ๊กซีอยุธยา
เป็นแค่การเช็คว่าเรามีบัญชี กี่บัญชียอดเงินเท่าไรเท่านั้น
ไม่รายละเอียดมาก