เงินกู้ "ดิจิทัล" แก้หนี้นอกระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อแบบดิจิทัล โดยเริ่มจากสินเชื่อส่วนบุคคล คาดว่าจะเพิ่มโอกาสให้คนที่ไม่มีรายได้ประจำเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น #เงินกู้ดิจิทัล #สินเชื่อดิจิทัล