เงินกู้ฟรีไม่ต้องผ่อน 6 เดือนแรก ดอกเบี้ยต่ำ จากธนาคารออมสิน | สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 2564เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ กู้ฟรีไม่ต้องผ่อน 6 เดือนแรกจากธนาคารออมสิน | สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 2564

สำหรับมาตราการช่วยเหลืออื่นๆสามารถกด Link เพื่อเข้าไปดูได้เลยครับ

จุดเด่นเชื่อเสริมพลังฐานราก
วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 เดือนแรก
อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)
ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี
พ่อค้า ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ผู่มีรายได้ประจำ

คุณสมบัติ
เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
ผู้ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19”
เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
-ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
-ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

คำถามคือ งวดที่ไม่ต้องจ่าย 6 เดือนแรกธนาคารจะคิดดอกเบี้ยไหม
ธนาคารคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันแรกที่เราได้รับเงินมาครับ

3. วิธีลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก”
การลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอพพลิเคชั่น “MyMo” ของ “ธนาคารออมสิน” สามารถทำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

# สินเชื่อเสริมพลังฐานราก #เงินกู้ออมสิน #ออมสิน #มาตราการช่วยเหลือออมสิน #ออมสินพักชำระหนี้ #สินเชื่อออมสิน