สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยต่ำ 0.59%ต่อปี ผ่อนนาน35ปี แค่ล้านละ3500บาทที่ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยต่ำ 0.59%ต่อปี ผ่อนนาน35ปี แค่ล้านละ3500บาทที่ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
#สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ #ดอกเบี้ยต่ำ #ผ่อนนาน35ปี
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.59% ต่อปี หรือผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท

กู้ได้ 100% ผ่อนนานสูงสุด 35 ปี

รับทุกโครงการจัดสรร

โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

แบบที่ 1 สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ
1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

2. อายุ 21 ปีขึ้นไป (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

3. อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน

กรณี พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป

กรณี ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

4. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

5. ผู้กู้ร่วมต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย หรือ คู่สมรส (จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

LH Bank Call Center โทร. 1327

Email. callcenter@lhbank.co.th
ขอบพระคุณที่มา lhbank.co.th