สรุป 3 มาตราการช่วยเหลือจาก ธนาคารออมสินปี2564 & มาตราการพักชำระหนี้ต้นปี 25643 มาตราการช่วยเหลือจาก ธนาคารออมสิน 2564 และ มาตราการพักชำระหนี้ต้นปีนี้

มาตราการพักชำระหนี้คืออะไร
2021 มาตราการพักชำระหนี้ช่วยเราจริงหรือเปล่า?

1.มาตรการลด-พักชำระนี้
สำหรับลูกค้าสินเชื่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด
พักชำระเงินต้น
พัก/ลดดอกเบี้ย
ระยะเวลาพักชำระ 3-12 เดือน แล้วแต่ความรุนแรงของผลกระทบ
สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในเขต 28 จังหวัดเสี่ยงแต่ได้รับผลกระทบก็สามารถลงทะเบียนส่งคำร้องมาให้ธนาคารพิจารณาได้ โดยธนาคารขออนุญาตพิจารณาเป็นรายกรณีไป
ช่องทางลงทะเบียน MyMo , Website , สาขา

2.มาตรการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
– วงเงิน 10,000 ล้านบาท
วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี
พ่อค้า ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ผู่มีรายได้ประจำ

3.มาตรการสินเชื่อ
SMEs มีที่เงิน ขยายวงเงินเพิ่ม 5,000 ล้านบาท รวมวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท
กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี

#ออมสินมาตราการช่วยเหลือ #มาตราการช่วยเหลือ #พักชำระหนี้ #ธนาคารออมสิน