วิธีเติมเงิน แอฟเป๋าตัง G-wallet และสแกนจ่าย เพื่อใช้สิทธิ คนละครึ่ง#วิธีเติมเงินแอฟเป๋าตัง #วิธีเคิมเงินGwallet #วิธีใช้สิทธิคนละครึ่ง
แนะนำวิธีถอนเงินออกจากเป๋าตัง คลิปชมคลิป

รวมคลิปอธิบายโครงการคนละครึ่ง
ฝั่งประชาชน
1 วิธีลงทะเบียน

2 สิทธิวันละ 150 รวม 3 พัน คิดอย่างไร

3 วิธีเติมเงิน

4 วิธีสแกนจ่าย

5 ระยะเวลาโครงการ

6 ปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่าน และ ลืมรหัส

ฝั่งร้านค้า
1 วิธีสมัคร

2 สินค้าต้องห้าม

3 วิธีสแกนรับเงิน

4 วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี

5 วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี กรณีติดวันหยุด

6 ปัญหา สแกนแล้ว ระบบแจ้งว่าอยู่ห่างเกิน

ขอบคุณคลิปจาก YANAKON CHANNEL