วิธีตรวจสอบ ใช้บัตรประชาชนซื้อสินค้า วิธีใช้แอปถุงเงิน#วิธีตรวจสอบ #ใช้บัตรประชาชนซื้อสินค้า #วิธีใช้แอปถุงเงิน #ถุงเงิน #เราชนะ #กลุ่มพิเศษ #กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน