ลุ้นทองง่ายติ๊ดเดียว กับเป๋าตุง กรุงไทย | 22-06-61 | ข่าวเช้าไทยรัฐปัจจุบันการใช้จ่ายผ่าน QR Code เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขายและผู้ซื้อ ช่วยลดการใช้เงินสด ธนาคารพาณิชย์ต่างจัดกิจกรรม และโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการรับ-จ่ายเงินผ่าน QR Code ส่งเสริมสังคมไร้เงินสดอย่างเป็นรูปธรรม ติดตามได้จากรายงาน

ติดตามเราได้ที่
Website :
Facebook :
Twitter :
Instagram :
Youtube Channel :