ลงทะเบียนออนไลน์ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ข่าวเช้า วันที่ 15 เมษายน 2564 #NBT2HDในวันนี้ (15 เม.ย.) กระทรวงแรงงานจะเปิดให้ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด19 ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่้อเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี ตั้งแต่วันที่ 17 …