รัฐบาลปรับ “วอล์ก อิน” เป็น “ออน ไซต์” ลงทะเบียนที่จุดฉีดอ่านต่อได้ที่… ติดตาม #ฟ้าวันใหม่นิวส์ #ฟ้าวันใหม่ #บลูสกาย ช่องฟ้าวันใหม่ในกล่องต่าง ๆ ระบบ KU BAND (จานทึบ) …