มาปิดบัญชีหนี้ กยศ.ได้ส่วนลดเบี้ยปรับ80% และแนะนำขั้นตอนการขอส่วนลด



ปิดบัญชี กยศ.ใช้สิทธิขอส่วนลดเบี้ยปรับ80%และขั้นตอนการขอส่วนลด