พรลี่ สอนวิธีการตรวจสอบยอดหนี้ กยศ.และดูหมายเลขบัญชีเงินกู้ กยศ.ข้อมูลนี้ใช้อ้างอิงเพื่อชำะหนี้กยศ.หากมีจ้อสงสัยเพิ่มเติมเมนท์มาถามได้เลยค่ะ