ปัญหาร้านค้า แอพถุงเงิน ไม่พร้อมใช้งานไม่ขึ้นเมนูคนละครึ่ง#แอพถุงเงินไม่โชว์เมนูคนละครึ่ง #แอพถุงเงินไม่พร้อมใช้งาน
รวมคลิปอธิบายโครงการคนละครึ่ง
ฝั่งประชาชน
1 วิธีลงทะเบียน

2 สิทธิวันละ 150 รวม 3 พัน คิดอย่างไร

3 วิธีเติมเงิน

4 วิธีสแกนจ่าย

5 วิธีค้นหาร้านค้าที่เข้าโครงการ

6 ระยะเวลาโครงการ

7 ปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่าน และ ลืมรหัส

ฝั่งร้านค้า
1 วิธีสมัคร

2 สินค้าต้องห้าม

3 วิธีสแกนรับเงิน

4 วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี

5 วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี กรณีติดวันหยุด

6 ปัญหา สแกนแล้ว ระบบแจ้งว่าอยู่ห่างเกิน