ตรวจสุขภาพทางการเงินผ่าน แอปกรุงไทย NEXTวันนี้ BY Station มาชวนเพื่อน ๆ ตรวจสุขภาพทางการเงิน หรือการขอข้อมูลเครดิตบูโรของเราเองเพื่อตรวจเช็คดูว่ามีการส่งสินเชื่อล่าช้า/ ติด Blacklist หรือ มียอดหนี้ค้างชำระบ้างหรือไม่โดยส่งผ่าน APP ของธนาคารกรุงไทยกันครบั