ข่าวภาคเหนือ 20 พฤษภาคม 2564 เชียงใหม่ ประชาชนทยอยลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดจุดลงทะเบียนเฉพาะกิจฉีดวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีประชาชนสนใจมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง