การยืนยันตัวตนด้วย NDID เพื่อตรวจสอบค่าลดหย่อนใน My Tax Accountป้องกันการแอบอ้างในการทำธุรกรรมออนไลน์ ตรวจสอบค่าลดหย่อนภาษี (My Tax Account) เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป.