กรณีถูกเจ้าหนี้ฟ้องรัอง จนศาลมีคำพิพากษา จะติด Blacklist เครดิตรบูโร หรือเปล่า? ติดกี่ปี?กรณีถูกเจ้าหนี้ฟ้องรัอง จนศาลมีคำพิพากษา จะติด Blacklist เครดิตรบูโร หรือเปล่า? ติดกี่ปี?

แหล่งที่มาของข้อมูลจาก นักกฎหมายเอก

หลายคนยสงสัยว่าถ้าเกิดเราเป็นหนี้แล้วผิดนัดชำระหนี้ หรือถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องแล้ว จะติดเครดิตบูโร หรือ จะติด Blacklist กี่ปี แล้วจะสามารถไปทำธุรกรรมกู้ยืมกับธนาคารได้อีกไหม ผมมีคำตอบให้หายสงสัยกันครับ!

#ลูกหนี้เครดิตร
#ติดเครดิตรบูโร
#ติดBlacklist