กยศ เอาจริง เตรียมทำประวัติผู้กู้ยืม คนเบี้ยวชำระหนี้กยศ เอาจริง เตรียมทำประวัติผู้กู้ยืม คนเบี้ยวชำระหนี้